Home > Blog > Ondernemer én in loondienst?

Ondernemer én in loondienst?

Gepubliceerd op

Ben jij ondernemer én in loondienst? Dat komt steeds vaker voor. Door alle ophef over de DBA willen sommige opdrachtgevers perse geen opdracht maar een arbeidsovereenkomst. Toch hoeft dat niet te betekenen dat je dit loon ook als loon in je aangifte inkomstenbelasting moet verantwoorden. Soms kan het ook als winst worden aangemerkt en kunnen de uren voor zo’n klus gewoon meetellen voor de zelfstandigenaftrek en krijg je ook mkb-winstvrijstelling. Hoe dit zit?

In de jaren zestig was er een ‘horlogejuwelier’ die ook de torenklok in zijn stad onderhield. Hij werd door de gemeenteraad benoemd tot ‘klokkenist’ in vaste dienst en kreeg salaris. In de procedure die hierover gevoerd werd, werd duidelijk dat het salaris onderdeel uitmaakte van zijn winst. In dit standaardarrest, het klokkenistenarrest, werd duidelijk dat de inkomstenbelasting een eigen beoordelingskader kent waardoor het mogelijk is loon te herkwalificeren tot winst.

Iets soortgelijks speelde bij de tekstschrijver die mij een tijdje geleden om advies vroeg. Ze schrijft teksten voor websites, folders, advertenties en dergelijke. Eén van haar opdrachtgevers, een zorginstelling, wil dat ze voor hen de website bijhoudt, vier uur per week, in loondienst.

Voor de zorginstelling doet ze dus hetzelfde werk als voor andere klanten. Ze werkt geheel zelfstandig en heeft geen vaste werkplek bij de zorginstelling, maar werkt het grootste deel van de tijd thuis, op haar eigen pc en met haar eigen programmatuur. De werkzaamheden voor de zorginstelling beslaan slechts een klein deel van haar tijd.

Ik kwam tot de conclusie dat het loon voor het werk bij de zorginstelling als winst uit onderneming zou moeten worden aangemerkt. Daardoor tellen de uren mee voor het urencriterium en dat betekende dat ze ineens wél zelfstandigenaftrek kan claimen. Ook krijgt ze over het loon mkb-winstvrijstelling (14% aftrek op de winst). Alle kosten, ook die zij speciaal maakt voor het werk dat zij in loondienst doet, kunnen worden afgetrokken. Al met al is zo het werken voor de zorginstelling een stuk rendabeler!

Reageren?

Ben je ondernemer en werk je ook in loondienst? Heb je hierover vragen of wil je advies?
Bel of mail.