Aansprakelijkheid ondernemerschap – B.V. of eenmanszaak?


Ondernemerschap betekent risico lopen: omzetschommelingen, nieuwe concurrenten, kosten van (arbeids-) ongeschikt personeel. Sommige ondernemingsactiviteiten zijn erg risicovol. Denkt u bijvoorbeeld aan activiteiten die milieu- of gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken: wat gebeurt er als voedsel vervuild raakt of een benzinetank lekt?