In familiebedrijven komen naast de algemene aspecten bij bedrijfsovernames, ook andere zaken aan de orde. Het kan heel aantrekkelijk zijn meteen met de bedrijfsoverdracht, vermogen over te dragen naar de volgende generatie.

Dan kan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in beeld komen, die het mogelijk maakt zonder schenkbelasting vermogen te schenken aan kinderen die het bedrijf overnemen. Het is van belang aandacht te besteden aan zaken als de vraag of kinderen die geen belang in het bedrijf stellen/hebben, ook in aanmerking komen voor schenkingen. Met een dergelijke overdracht is het van belang dat de overdrager het bedrijf voldoende lang in bezit heeft. Dit kan met name gaan spelen bij ondernemingen in een B.V. structuur waarbij delen (werkmaatschappijen) recent zijn ontstaan, opgericht of aangekocht.

Bij de financiering van de onderneming, kan een extra aandachtspunt worden de vraag of de eventueel te verstrekken leningen wel op voldoende zakelijke basis worden overeengekomen. Bij mogelijke en uiteraard nooit gehoopte verliezen, komt de vraag op of een dergelijke verlies in aftrek kan komen. De belastingdienst stelt zich snel op het standpunt dat dergelijke leningen onzakelijk zijn en daarom verliezen niet aftrekbaar zouden zijn. Daar valt het nodige op af te dingen en het is van belang die financiering op de juiste formele wijze op te zetten om uw positie sterk te maken.