De overdracht van uw bedrijf is misschien wel het belangrijkste moment voor u als ondernemer. Het is van belang dit goed op te zetten. Daarvoor is het goed de fasen in dat proces te onderkennen. Zo begint dat met het oriënteren, voorbereiden, de daadwerkelijke overdracht en de afronding en implementatie.

Er komen een aantal vragen op bij dat proces:

 • Hebt u al een idee wie het bedrijf wil overnemen?
 • Is uw opvolger deskundig? Is hij ook competent? Moet hij nog zaken leren?
 • Hoeveel is uw bedrijf waard?
 • Is het bedrijf of de werkmaatschappij “licht gehouden”?
 • Is de huidige structuur passend voor de overname?
 • Kan de overnemer ook het onroerend goed betalen / financieren?
 • Kan uw opvolger die koopsom betalen? Dus is er al een prognose / begroting voor de overnemende onderneming gemaakt? (dit is ook nodig om inzicht te krijgen in de belastingdruk en de omvang van de belastinglatentie!
 • Als u het bedrijf wilt overdragen aan uw kind en tegen een lagere waarde dan de werkelijke waarde, heeft u dan rekening gehouden met de belangen van de andere familieleden?”
 • Mogen alle kinderen een aandeel in de onderneming krijgen?
 • Mogen alle kinderen in de onderneming werken?
 • Wilt u liever het bedrijf overdragen aan een derde of wilt u het per se in de familie houden? Wanneer wilt u het in de familie houden en wanneer of onder welke omstandigheden / voorwaarden wilt u het aan derden verkopen?

Er zijn meerdere mogelijkheden om de overdracht vorm te geven. Belangrijk is de huidige rechtsvorm.

Overdracht van een eenmanszaak kan op eenvoudige wijze plaats vinden, maar betekent dat u moet afrekenen over de meerwaarden in uw onderneming. Dat kan voorkomen worden door gebruik te maken van een stakingslijfrente. Soms is dat niet geëigend in uw situatie  en kan het aantrekkelijk zijn eerst te gaan samenwerken in een V.o.F.. Op die wijze is het mogelijk de onderneming na verloop van enkele jaren, geruisloos over te dragen. En als u wilt blijven participeren zonder risico te lopen over het kapitaal dat u in de onderneming hebt opgebouwd, kunt u een Commanditaire Vennootschap overwegen.

Als de onderneming in een B.V. wordt uitgeoefend, kan overdracht eenvoudig plaats vinden door de aandelen over te dragen.  Als een holding aanwezig is, kan die de aandelen in de werkmaatschappij zonder belastingheffing verkopen. Maar het komt vaak voor dat het bedrijfspand niet of in een later stadium verkocht gaat worden, dan is het van belang dat pand tijdig op de juiste plaats in de structuur op te nemen. Of er zijn bezittingen, pensioenrechten die apart gehouden moeten worden. Soms komt daarvoor de juridische afsplitsing in beeld, of kan een bedrijfsfusie een mogelijkheid zijn.