Indien er een crisis dreigt en de onderneming in zwaar weer kan komen, is het verstandig na te gaan of de rechtsvorm of de structuur van de onderneming aangepast moet worden om die zware periode zo goed mogelijk door te komen.

Zo kan het aantrekkelijk worden om gebruik te maken van een Besloten Vennootschap om de aansprakelijkheid voor claims te beperken en tevens de aantrekkelijke aspecten van het “IB-ondernemerschap” behouden kunnen blijven. U kunt denken om een maatschap op te richten tussen de Besloten Vennootschap en de aandeelhouder waarbij de Besloten Vennootschap eigenaar is van de activa en passiva én die op eigen naam overeenkomsten sluit voor rekening en risico van de maatschap. De Besloten Vennootschap is juridisch eigenaar van de activa en passiva die op eigen naam overeenkomsten sluit voor rekening en risico van de maatschap.

Daarnaast kan een B.V.-structuur worden opgericht of aangepast door onder de holding een extra tussenhoudstermaatschappij op te zetten om daarin het onroerend goed en eventueel de dure machines en apparatuur onder te brengen, opdat bij een mogelijk faillissement deze “buiten schot” kunnen blijven. Dan is het zaak die bedrijfsmiddelen zonder afrekening in die nieuwe B.V. te zien te krijgen. De vraag is dan of dat binnen een fiscale eenheid kan of dat bijvoorbeeld een splitsing niet een veel handigere faciliteit is om te hanteren.